درباره ما

مجموعه عمرانی از فعالان بخش اقتصاد خصوصی جمهوری اسلامی ایران می باشد که نقش مهمی را در رونق بخشی به فضای کسب و کار کشور عزیزمان ایفا نموده است. این مجموعه با بیش از سه دهه تجربه و با فعالیت در عرصه های گوناگون از قبیل صادرات، واردات، تولید محصولات گوناگون، بسته بندی کالا، انبوه سازی، اجرای پروژه های عمرانی و راه سازی، ایجاد مراکز تهیه و توزیع محصولات در داخل و خارج از کشور و غیره، سهم بسزایی را در شکوفایی اقتصادی بازار بزرگ محصولات ایران در داخل و خارج از کشور به خصوص خاورمیانه داشته است. شرکت های تابع این مجموعه به مدت 16 سال متوالی به عنوان صادر کننده نمونه کشوری و استانی انتخاب گردیده اند. در حال حاضر بیش از 160 نفر به صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار می باشند.

 

مجموعه عمرانی از فعالان بخش اقتصاد خصوصی جمهوری اسلامی ایران می باشد که نقش مهمی را در رونق بخشی به فضای کسب و کار کشور عزیزمان ایفا نموده است. این مجموعه با بیش از سه دهه تجربه و با فعالیت در عرصه های گوناگون از قبیل صادرات، واردات، تولید محصولات گوناگون، بسته بندی کالا، انبوه سازی، اجرای پروژه های عمرانی و راه سازی، ایجاد مراکز تهیه و توزیع محصولات در داخل و خارج از کشور و غیره، سهم بسزایی را در شکوفایی اقتصادی بازار بزرگ محصولات ایران در داخل و خارج از کشور به خصوص خاورمیانه داشته است. شرکت های تابع این مجموعه به مدت 16 سال متوالی به عنوان صادر کننده نمونه کشوری و استانی انتخاب گردیده اند. در حال حاضر بیش از 160 نفر به صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار می باشند.

 

لطفا صبر کنید...