برند یام یام

برند یام یام

مجموعه شرکت های عمرانی در راستای کمک به وضعیت اقتصادی داخلی کشور و تحقق استراتژی تولید محوری، از سال 1399 اقدام به فعالیت در حوزه تولید آب آشامیدنی کرده و توانسته است برای این محصول از بالاترین استانداردها در سطح جهانی استفاده نماید؛ نتیجه این اقدام دستیابی به بالاترین کیفیت در محصول نهایی ....

مجموعه شرکت های عمرانی در راستای کمک به وضعیت اقتصادی داخلی کشور و تحقق استراتژی تولید محوری، از سال 1399 اقدام به فعالیت در حوزه تولید آب آشامیدنی کرده و توانسته است برای این محصول از بالاترین استانداردها در سطح جهانی استفاده نماید؛ نتیجه این اقدام دستیابی به بالاترین کیفیت در محصول نهایی می باشد. منشا این محصول سرچشمه رودهای کوهپایه های "گنو" در دل کوه های بندرعباس در جنوب ایران بوده و مصرف روزانه آن موجب شادابی و سلامتی بدن خواهد بود.

لطفا صبر کنید...