برند 777

برند 777

مجموعه شرکت های عمرانی به عنوان یکی از تامین کننده های اصلی کشور در زمینه حبوبات، وارد کننده انحصاری این دسته از محصولات با نام تجاری "777" می باشد که برندی معتبر در سطح جهانی است. واردات این محصولات از قاره های آمریکا و آفریقا و کشورهای هند، امارات متحده عربی، کانادا، برزیل انجام می پذیرد...

مجموعه شرکت های عمرانی به عنوان یکی از تامین کننده های اصلی کشور در زمینه حبوبات، وارد کننده انحصاری این دسته از محصولات با نام تجاری "777" می باشد که برندی معتبر در سطح جهانی است. واردات این محصولات از قاره های آمریکا و آفریقا و کشورهای هند، امارات متحده عربی، کانادا، برزیل انجام می پذیرد. همچنین تامین مواد اولیه بسیاری از کارخانه های تولیدی داخلی بر عهده مجموعه شرکت های عمرانی بوده و این مجموعه سهم بسزایی در تنظیم عرضه و تقاضای بازار را در این حوزه دارد.

لطفا صبر کنید...