صنایع شیلات

	صنایع شیلات

مجموعه شرکت های عمرانی با برخورداری از ظرفیت هایی همچون نیروی انسانی متخصص و کارآمد، خطوط تولید مجهز و سوابق درخشان در حوزه تجارت و تولید در سال 1399 برای اولین بار در ایران توانست با اخذ تمامی مجوز های مربوطه از سازمان های ذی صلاح اقدام به واردات میگو مولد (وانومی) از کشور تایلند نماید که....

مجموعه شرکت های عمرانی با برخورداری از ظرفیت هایی همچون نیروی انسانی متخصص و کارآمد، خطوط تولید مجهز و سوابق درخشان در حوزه تجارت و تولید در سال 1399 برای اولین بار در ایران توانست با اخذ تمامی مجوز های مربوطه از سازمان های ذی صلاح اقدام به واردات میگو مولد (وانومی) از کشور تایلند نماید که این امر با به کارگیری نیروی های متخصص تایلندی در ایران محقق و اجرایی شده است.

لطفا صبر کنید...