ساختمان سازی یام یام

ساختمان سازی یام یام

مجموعه شرکت های عمرانی درکنار حوزه های تجاری، در زمینه اجرای پروژه های ساختمانی، عمرانی و صنعتی نیز فعالیت داشته است. از جمله اقدامات این مجموعه در این حوزه می توان به انبوه سازی مجتمع های مسکونی در سال 1384، ساخت 12 شناور دریایی به نام های عمرانی در کشور کره جنوبی و همچنین تعمیر و تامین قطعات یدکی ...

مجموعه شرکت های عمرانی درکنار حوزه های تجاری، در زمینه اجرای پروژه های ساختمانی، عمرانی و صنعتی نیز فعالیت داشته است. از جمله اقدامات این مجموعه در این حوزه می توان به انبوه سازی مجتمع های مسکونی در سال 1384، ساخت 12 شناور دریایی به نام های عمرانی در کشور کره جنوبی و همچنین تعمیر و تامین قطعات یدکی و فروش این محصولات در ایران و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.

لطفا صبر کنید...