راهنمای استفاده صحیح از تایر

راهنمای استفاده صحیح از تایر     
                              
تاریخ تولید تایر(سریال ساخت): تاریخ تولید تایر توسط یک عدد چهار رقمی که دو رقم سمت چپ ان نشانگر " هفته" و دو رقم سمت راست نشانگر "سال میلادی"تولید تایر میباشد ، مشخص میگردد.تاریخ انقضای تایر بستگی به شرایط نگهداری ان دارد و بهمین علت زمان دقیقی برای ان ذکر نمیشود.

کنترل ظاهری تایر: ظاهر تایرهای مورد استفاده باید مرتبا به جهت حصول اطمینان از نداشتن عیوب و اسیب دیدگیها کنترل شده و در صورت عمیق بودن اسیب ، فورا تایرها تعویض گردند.در صورت مشاهده موارد مشکوک از متخصص این کار کمک بگیرید.
کنترل فشار باد تایر:فشار باد تایرهای خود را در فواصل ماهانه و در حالت سرد ، کنترل و بر اساس نوع فعالیت تنظیم نمایید.

 (کم بادی و پر بادی تایر باعث زیاد شدن اصطکاک تایر و بوجود امدن گرمای اضافی و سایش نامنظم تایر میگردد واحتمال ترکیدگی تایررا افزایش میدهد. برای تعیین فشار باد تایر ، به میزان فشار باد مندرج روی بد نه تایر مراجعه نمایید. بعد از کنترل و تنظیم فشار باد ، از نداشتن نشتی دور رینگ و ناحیه والو مطمئن شده و در پوش والو را ببندید.کنترل ظاهری رینگ: بمنظور جلوگیری از نشتی های احتمالی باد داخلی تایر ، هر گونه اسیب ، زنگ زدگی و خراش و ... روی رینگ را بازرسی نمایید و ضمنآ در هر تعویض تایر نیز ، والو ( والو تیوبلس ) را تعویض نمایید تا به حفظ سلامت تایر کمک کند.
کنترل عمق شیار تایر: حداقل عمق اج لازم برای حرکت ایمن خودرو را میتوان از شش نقطه برجستگی های موجود در کف شیارهای تایرملاحظه نمود. این نقاط توسط راهنمای عمق اج مجاز در زیر شانه های دو طرف تایر ، مشخص میباشد.
همسان بودن و همسایز بودن تایر: استفاده از تایرهای غیر همسان در یک محور ، از لحاظ اندازه و همچنین عمق اج تایر ، اثرات نامطلوب بر تایر میگذارد.عمق اج تایرهای یک محور باید به یک اندازه بوده و کم بودن اج یک تایر و زیاد بودن عمق اج تایر دیگر سبب اسیب رساندن به تایر با عمق اج بیشتر میشود.
استفاده از تایرهای بایاس و رادیال: بهیچ وجه از تایرهای بایاس و رادیال بطور همزمان در تایرهای جفتی و یا در یک محوراستفاده نکنید


 
نکات موثر بر مصرف صحیح تایر
 
1- توصیه میشود که ابتدا وزن خودرو، باروتجهیزات جانبی را محاسبه نموده و سپس میزان بار وارده را بر تعداد چرخها تقسیم نمایید. اگر عدد بدست امده از ماکزیمم بار مندرج بر روی دیواره تایر بیشتر نشود ، میتوانید میزان فشار باد تایر را افزایش دهید.البته دقت کنید که میزان فشار باد تایرها از حداکثر فشار باد مندرج روی دیواره تایر بیشتر نشود.

2- با افزایش میزان بار حمل شده و یا افزایش فشار باد تایر ، میزان تحمل تایر در برابر ضربات کم میشود.لذا توصیه میشود که برای کاهش اسیبهای وارده بر تایر ، در مواقعی که بار بیشتر حمل مینمایید ، و بالطبع فشار باد داخل تایرها را افزایش میدهید ، با سرعت کمتری حرکت نموده و میزان مانورها را کاهش دهید.

3- بارهای سنگین و حرکت با سرعت بیشتر از حد مجاز، سبب میگردد که میزان حرارت زایی تایرها بیشتر شده و تایرها زودتر گرم شوند و در صورت ادامه فعالیت ، طول عمر کمتری داشته باشند. در حقیقت اثر پد یده حرکت با سرعت بالا ، همانند پد یده حمل بار بیش از حد مجازمیباشد ، لذا توصیه میشود که تایرهای ( او-تی-ار ) در محدوده سرعتی تعیین شده ، مورد استفاده قرار گیرند.

 
                     توصیه های مهم برای افزایش عمر کارکرد تایر
 
الف - فشار هوای تایرها را مطابق با مشخصات پیشنهادی مندرج روی تایر و در حالت سرد تنظیم نمایید.
 
ب - در هنگام رینگ کردن تایرها ، از پتک استفاده نکنید.
 
ج - قبل از باد زدن تایرها ، مطمئن شوید که رینگ و اجزاء ان کاملا در جای خود قرار گرفته باشد.
 
د - از تایرهای با عمق یکسان در یک محور استفاده شود.
 
ه - تنظیم نبودن باد تایر باعث ایجاد سایشهای یکطرفه در کناره های تایر و یا فقط سایش اج میانی تایر(خط مرکزی ) میشود.
 
و - کم بادی و یا حمل بار اضافی سبب مشکل شکستگی و ترکهای بالای لبه رینگ و دیواره تایرمیشود.
 
ز- نگهداری صحیح تایرو کنترل ماهیانه فشار باد تایر، درافزایش طول عمر تایر و کاهش مصرف سوخت تاثیر بسزایی دارد.
 
 
 

رویدادها
گروه عمرانی با سه دهه تجربه فعالیت در عرصه های مختلف صادرات، واردات و تولید محصـولات گوناگون، بسـته بندی کالاهای صـادراتی و وارداتی، انبــوه سازی ساختمان، اجرای پروژه های عمرانی و راه سازی، ایجاد مراکز تهیه و توزیع محصولات فولادی در ایران و خارج از کشور، خرید و فروش شناورهای دریایی و قطعــات یدکی و غیره سهــم بسزایی در رونق اقتصادی بازار بزرگ ایران و خاورمیانه به عهده داشته است.